O noso manifesto

Entidades adheridas á plataforma

divendres, 29 de gener de 2010

O persoal investigador do ILG pídelle a Feijoo que retire as bases do decreto

Ler en Vieiros 29-01-2010

Consideramos que o novo decreto, a teor das Bases publicadas, representaría unha
involución no proceso de normalización da lingua galega. A súa aplicación faría imposible que a maioría dos alumnos e alumnas poida chegar a ter competencia comunicativa na lingua propia de Galicia, co que se agravaría o déficit que xa existe na actualidade, como sinalan todos os estudos científicos, e que só é posible corrixir con medidas de discriminación positiva cara ao galego. Esta situación suporía unha seria eiva na formación dos estudantes, que dificultaría a súa capacitación futura, privaríaos do acceso ás súas raíces culturais e limitaría a súa proxección cara aos ámbitos de lingua portuguesa.

Saber inglés puntuará tanto como hablar gallego en la elección del nuevo director del Centro Dramático

Ler en La voz de Galicia 29-01-2010

Los participantes en el proceso podrán obtener, como mucho, 90 puntos: hasta 20 por la calidad del proyecto de programación 2010-2013 que presenten, un tope de 15 por experiencia en la coordinación de compañías del gremio, otros tantos por trayectoria gobernando institutos análogos al CDG, un máximo de 10 por estudios de posgrado en gestión cultural y los mismos por formación superior en propiedad intelectual, economía, recursos humanos o empresas. Para lograr los otros 20, habrán de saber gallego (5), castellano (5), inglés (5) y un par de idiomas a mayores (2,5 cada uno).

dijous, 28 de gener de 2010

Paremos o decretazo do PP contra o galego (2)


Noticia relacionada

Que no t'he'ntendido, te digo

Vídeo sacado do blog de Carlos Callón, no que se pode ver a reacción de Alberto Núñez Feijoo cando un reporteiro se dirixe a el en inglés. Entre os minutos 2:40 e 2:59

dimecres, 27 de gener de 2010

Informe do Consello da Cultura para buscar propostas en positivo

Ler en El correo gallego 27-01-2010

Todos os ollos -e os oídos- están expectantes, nestes momentos, ante o ditame que emita o Consello da Cultura Galega (CCG) o próximo luns. Ese día será cando o plenario da institución analice o informe realizado por unha comisión de especialistas sobre o texto impulsado polo goberno de Feijóo para derrogar con el o decreto elaborado polo bipartito. O informe do CCG, tras varias sesións de traballo, está xa completo e hoxe mesmo pasará o visto e prace da Comisión Executiva, trámite previo imprescindible para chegar ao plenario. En principio non se espera que a comisión poña obxeción ningunha, pero as garantías de integridade do dictame non son tan fáciles no plenario, que ten entre os seus integrantes -como membro nato- o conselleiro de Cultura, Roberto Varela, acérrimo defensor -como xa o manifestou reiteradamente- do texto que presentou a Consellería de Educación. Tampouco se pode esquecer que Feijóo é o presidente de honra da institución.

«Non vou dimitir, e menos porque mo pidan once escritores»

Ler en La voz de Galicia 27-01-2010

Roberto Varela (Meaño, 1959) vive estes días a etapa más difícil dende que hai nove meses deixou o consulado español en Nova York (EE.UU.) para asumir a Consellería de Cultura. En resposta a unhas declaracións que el fixera na Coruña a semana pasada, antonte, os 11 escritores galegos galardoados cun Premio Nacional de Literatura difundiron unha carta na que reclaman a súa dimisión ou ben que sexa destituído.Noticia relacionada

dimarts, 26 de gener de 2010

Aturem el decret del PP contra el gallec

Consultar información en galego

Presentació a Barcelona del llibre 55 mentiras sobre a lingua galega el proper divendres 5 de febrer a les 20.30h al Centre Gallec de Barcelona, amb el suport d’entitats gallegues i catalanes.

La plataforma Prolingua, en col•laboració amb la plataforma Defensem la Llengua Gallega, organitzen a Barcelona un acte amb el qual pretenen demostrar el rebuig a la implantació d’un nou decret que regula l’ús del gallec en l’ensenyament públic de Galícia, impulsat per l’actual govern del PP a la Xunta de Galícia, rebuig que comparteixen més de 50.000 persones que varen secundar la vaga general del passat 21 de gener de 2010 a Compostel•la.

Les bases d’aquest nou decret estableixen que les matèries de l’ensenyament públic obligatori siguin impartides en gallec, castellà i llengua estrangera en un percentatge d’un 33% cadascuna. A més a més, estableix que siguin els pares o tutors (i no els poders públics com estableix la Constitució) els que cada 4 anys decideixin quines seran les matèries que s’impartiran en gallec, castellà i llengua estrangera.

En aquest acte es pretén mostrar i debatre els diversos aspectes conflictius d’aquest nou decret que responen a compromisos electorals impossibles de complir en el marc legal vigent, cosa que contribueix a perpetuar la situació de desigualtat en què es troba la llengua pròpia de Galícia i no pas a millorar el procés d’aprenentatge amb fonaments pedagògics tal i com demostra l’informe exhaustiu i crític realitzat per la Real Academia Galega.

L’acte de presentació del llibre 55 mentiras sobre a lingua galega. Análise dos prexuízos que difunden os inimigos do idioma (Editorial Laiovento) tindrà lloc en el Centro Galego de Barcelona divendres 5 de febrer a les 20.30h, i hi intervindran Pere Comellas (especialista en plurilingüisme i professor de la UB), Sabela Labraña (especialista en sociolingüística i professora de la UB), Xiana Díaz (representant de la plataforma Defensem la Llengua Gallega) i Paulo Filgueiras (especialista en normalització lingüística i professor de la UAB).

El llibre serà presentat al mateix temps en les principals ciutats i pobles gallecs, en altres ciutats de l'Estat i en un nombre important de ciutats del món com Lisboa, Londres, París, Nova York, Brusel•les, Tel Aviv, Cork, Buenos Aires o Copenhagen.

La plataforma Defensem la Llengua Gallega està formada per diferents entitats gallegues i catalanes que es poden consultar aqui.

Més informació:
http://prolinguagalega.org/
http://www.realacademiagalega.org/

Paremos o decretazo do PP contra o galego

Consultar informació en català

Presentación en Barcelona do libro 55 mentiras sobre a lingua galega o vindeiro venres 5 de febreiro ás 20:30 no Centro Galego de Barcelona, co apoio de entidades galego-catalanas.

A plataforma Prolingua, en colaboración coa plataforma Defensem la llengua gallega, organiza en Barcelona un acto co que pretende demostrar o seu rexeitamento á implantación dun novo decreto que regula o emprego do galego no ensino público de Galiza, impulsado polo actual goberno do PP na Xunta de Galicia. Rexeitamento que é compartido por máis de 50.000 persoas que secundaron a folga xeral do pasado 21 de xaneiro de 2010 en Compostela.

As bases deste novo decreto establecen que as materias do ensino público obrigatorio sexan impartidas en galego, castelán e lingua estranxeira nunha porcentaxe dun 33% cada unha. Ademais establece que sexan os pais ou titores (e non os poderes públicos como establece a Constitución) os que cada 4 anos decidan cales serán as materias que se impartirán en galego, castelán e lingua estranxeira.

Neste acto preténdese mostrar e debater os diversos aspectos conflitivos deste novo decreto que responden a compromisos electorais de imposible cumprimento no marco legal vixente, contribuíndo a perpetuar a situación de desigualdade na que se encontra a lingua propia de Galiza, máis que a un intento de mellorar o proceso de aprendizaxe con fundamentos pedagóxicos, como demostra o informe exhaustivo e crítico realizado pola Real Academia Galega.

O acto de presentación do libro 55 mentiras sobre a lingua galega. Análise dos prexuízos que difunden os inimigos do idioma (Editorial Laiovento) terá lugar no Centro Galego de Barcelona o venres 5 de febreiro ás 20:30, interveñen Pere Comellas (especialista en plurilingüismo e profesor da UB), Sabela Labraña (especialista en sociolingüística e profesora da UB), Xiana Díaz (representante da plataforma Defensem la llengua gallega) e Paulo Filgueiras (especialista en normalización lingüística e profesor da UAB).

O libro será presentado ao mesmo tempo nas principais cidades e vilas galegas, en diversas cidades do Estado español e nun importante número de cidades do mundo como Lisboa, Londres, París, Nova York, Bruxelas, Tel Aviv, Cork, Buenos Aires ou Copenhagen.

A plataforma Defensem la llengua gallega está composta por diversas entidades galegas e catalanas que se poden consultar aquí.

Máis información:
http://prolinguagalega.org/
http://www.realacademiagalega.org/

dilluns, 25 de gener de 2010

Recoñecidos escritores piden a dimisión de Varela

Ler en A Nosa Terra 25-01-2010

Novo golpe ao Goberno de Alberte Núñez Feixóo. Desta vez, once escritores galegos –todos eles recoñecidos cos premios de literatura outorgados a nivel estatal polo Ministerio de Cultura– fan fronte común co fin de lograr a dimisión do conselleiro Roberto Varela. A causa, “o escaso coñecemento” da cultura de Galiza e a súa “falta de consideración”.

Segundo informa Xornal de Galicia, a misiva asinada por Manuel Rivas, Suso de Toro, Alfredo Conde, Agustín Fernández Paz, Xabier Docampo, Xusto Beramendi, Paco Martín, Antón Santamarina, Fina Casalderrey, Manuel Lourenzo ou Rubén Ruibal reclama a dimisión ou cesamento inmediato de Varela polo desprezo sintomático cara á cultura do país.

'Queremos galego' critica el trato de TVG a la huelga

Ler en El Pais 25-01-20101

La plataforma Queremos galego ha denunciado el "uso partidista y manipulador" que, a su juicio, el PP hace de los informativos de TVG, concretamente por el tratamiento que dan al decreto del gallego. El colectivo lamenta que se "pretenda convencer de las bondades de un decreto exterminador del gallego" a través de "informaciones cercenadas, sin contraste de opiniones", y acusa a TVG de basar su información de la huelga "en los centros donde el seguimiento fue menor" y de recoger opiniones de profesores que no secundaron el paro y de padres a favor del decreto. "Los reportajes sobre el inglés parecen propios del NO-DO", concluye.

Begoña Caamaño: “O galego resúltalles un moribundo demasiado lento e molesto”

Ler en Galicia Hoxe 24-01-2010

Non existe "trilingüismo harmónico", como tampouco o bilingüismo. Cada quen, cada individuo, cada pobo, ten unha lingua de seu; distinto é que sexamos persoas altamente competentes noutras linguas, o cal sería moi desexable e a educación debería fomentar esas competencias dende os niveis máis básicos, pero sen esquecer xamais a lingua que nos é propia e o lugar preferente que debe ocupar. O termo "bilingüismo harmónico" cuñado pola administración Fraga, foi de seu unha falacia, unha completa mentira; non podemos falar en termos de harmonía cando hai unha situación tan disimétrica entre o castelán e o galego. A sociedade galega en xeral, e a rapazada e a mocidade aínda máis, están sometidas a unha presión constante do español: a televisión, a radio, o cine, os videoxogos… todo o seu ocio transcorre baixo unha xerarquía castelanizante. Xa que non se toman as decisións políticas e económicas para mudar esa realidade, o ensino debería actuar, cando menos, coma elemento equilibrador, potenciando o coñecemento, estudo e uso da lingua minorizada, que é a nosa. Con este novo decreto queren facer o contrario. Van asinar non a defunción, senón a execución do galego. Fraga pretendía que o idioma morrese "de morte morrida", pero seica estes son máis impacientes e o galego estalles a resultar un moribundo demasiado lento e molesto. Non deixa de ser curioso que sexan os representantes políticos de quen está en contra da eutanasia os mesmos que se apresuren a darlle morte a un ser tan vivo como é un idioma.

diumenge, 24 de gener de 2010

Los colegios católicos rechazan el decreto y reclaman más gallego

Ler en El Pais 23-01-2010

"El gallego es un valor fundamental de nuestro pueblo que hay que promocionar porque no está en las mismas condiciones sociales que el castellano y el inglés". "Las lenguas sólo se aprenden si se ejercitan y sólo se tendrá libertad para escoger una si se saben y conocen". Con estas dos premisas, la mayor patronal de centros concertados en Galicia expuso ayer al conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, sus pegas y reparos al borrador del decreto sobre las lenguas en las aulas. A la Federación de Religiosos de la Enseñanza de Galicia (Ferega), que agrupa a 124 colegios con más de 4.000 docentes y 60.800 alumnos, no le gustan las bases de la Xunta para regular una nueva norma lingüística en la Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Coa lingua de fóra

dissabte, 23 de gener de 2010

Os editores ven "imposíbel" axeitarse ao inglés e á elección dos pais

Ler en Vieiros 23-01-2010

Após a súa reunión co conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, García explicou que a introdución dunha "lingua ou linguas estranxeiras" nas clases suporía "fragmentar aínda máis o mercado". Ademais, rexeitou a elección do idioma dalgunha materia por parte dos pais ao considerar que "sería imposíbel ter un estudo de mercado" para cada vez que se lles pregunte aos proxenitores.

Deste modo, sinalou que a súa organización se adheriu "á filosofía da Real Academia Galega", ademais de pedir que "se manteña o mínimo do 50%" en galego e castelán e "que sexa a Administración quen determine o idioma das materias".

Méndez Ferrín opta por unha presidencia da RAG ‘continuista’

Ler en A nosa terra diario 23-01-2010

Por maioría absoluta. Así foi elixido hoxe o escritor ourensán Xosé Luís Méndez Ferrín como novo presidente da Real Academia Galega (RAG). Ferrín substitúe no cargo a Xosé Luís Barreiro, que cesou da súa responsabilidade o pasado 18 de decembro, logo de oito anos no cargo. No seu primeiro discurso como presidente da RAG, Méndez Ferrín, apostou pola xestión ‘continuista’ e advertiu que a institución que agora preside será ‘inflexíbel’ na defensa do galego.

Humor gráfico

Máis aquí

Celso Emilio trilingüe

Tradución ao trilingüe do famoso poema de Celso Emilian Smith
Extraído do seguinte enlace

Escoitar

Lingua proletarian de mi people!
Eu hábloa because sí, porque I like it,
because me peta and quiero y dame a gana,
because me sae de inside, allá do bottom
de una sadness aceda que me encircles
al ver so many idiotas desleigados,
pequeños mequetrefes without roots,
que ao wearing la corbata xa don’t know
afirmarse in the love of devanceiros,
to speak a fala madre,
the speech of our abuelos we have mortos,
y ser, co face erguido,
mariñeiros, labriegos of the language,
oar and arado, bow y rella siempre.

Eu speak it porque yes, because me gusta,
e quero be with mine, coa people mía,
next to the homes good que suffer largo
una history told en otra lingua.

divendres, 22 de gener de 2010

El problema del gallego es que no tiene glamur

La voz de Galicia 21-I-2010

Pero el problema del gallego no es una cuestión funcional, sino de concepto, y por eso entiendo que la simple adaptación al sistema no cierra un debate al que en conciencia me siento obligado. Porque la batalla lingüística en la que se ha metido la Xunta, de forma muy irreflexiva, no está centrada en la discusión sobre las ventajas del plurilingüismo, o sobre la enseñanza de las lenguas, o sobre la proporción del currículo que es necesaria para que se alcance plena habilidad en el uso normalizado de una lengua.

El problema es el concepto que se tiene del gallego, y las consecuencias que de ese concepto se derivan. Y, desde esa perspectiva, la Xunta ha roto un acuerdo que funcionaba a las mil maravillas, para reclamar un consenso social que, lejos de hacerse sobre los anteriores supuestos -«el gallego es la lengua propia de Galicia»-, propone unas bases que yo, al menos, no acepto: «Cada cual habla y estudia en lo que le da la gana, el gallego ya va servido si le damos las mismas horas y oportunidades que al castellano, y el único dogma lingüístico que existe en Finisterre es el inglés».

dijous, 21 de gener de 2010

Fotos da manifestación contra o Decreto do PP

Ducias de milleiros de persoas toman Compostela para defenderen a lingua

Vieiros 21-I-2010

Os máis de 1.500 centros de ensino público non universitario que hai no país estiveron, no mellor dos casos, baixo mínimos. O seguimento da folga entre o profesorado aproximouse ao 80% entre o profesorado (aínda que Educación tenta rebaixala a algo menos dun 50). Na manifestación central de Compostela, a pesar do habitual baile de cifras, ninguén discute que participaron ducias de milleiros de persoas. Unha cifra, xa de por si sorprendente, convértese en histórica se se ten en conta que o acto tiña lugar nun día laborábel.

Mais a pesar do clamor contra o decreto, o PPdeG teima en refuxiarse na soidade dos seus cuarteis de inverno. O primeiro exemplo do profundo divorcio coa rúa deuno o voceiro do PPdeG. Cando a zona vella de Compostela era un fervedoiro de xente chegada de todo o país, Antonio Rodríguez Miranda non tivo pudor en afirmar que a maioría da xente que se estaba a manifestar “ou foran presionadas polos piquetes preventivos ou estaban moi cómodas co decreto do bipartito, baseado na inmersión lingüística do galego e no recorte de liberdades individuais”.

Máis información aquí

Anxo Louzao: "Esta é unha das manifestacións con máis participación na historia do ensino en Galiza"

Para o secretario xeral da CIG-Ensino, Anxo Louzao "estamos ante unha das manifestacións con máis participación e máis seguimento da historia do ensino na galiza". Segundo os datos que achegou, un noventa por cento das e dos mestres e alumnado secundou a folga en todo o país. "Estamos ante unha folga co apoio do estudantado, de pais e nais hoxe e hoxe as aulas están valeiras en repulsa e rexeitamento a unhas bases que queren reixeitar o galego do ensino", dixo.

Máis información aqui

O ensino en galego foi respaldado por milleiros de persoas en Compostela

"A folga do ensino foi un éxito", comezou falando Anxo Louzao. Os centro de ensino están baleiros "como respulsa a agresión que está a recibir o noso idioma por parte desde goberno", afirmou. Vendo o Obradoiro acugulado de xente, o secretario nacional da CIG-Ensino non puido senón dar as "grazas polo esforzo do estudantado, do profesorado e de moitos pais e nais, que entre todos por fin fixemos posible este rexeitamento contra o decretazo da nosa lingua".

Máis información aquí

dimecres, 20 de gener de 2010

Para que serve o galego

Fantásticas diapositivas que andan pola rede

Cercar en aquest blog

Arxiu del blog

Seguidors

Contador