O noso manifesto

Entidades adheridas á plataforma

dilluns, 15 de març de 2010

"Las familias podrán comprar los libros en cualquier lengua pero la Xunta sólo los financiará en el idioma de la materia"

Ler en El Faro de Vigo 15-03-2010

Los últimos días en los pasillos y despachos de la Secretaría Xeral de Política Lingüística han sido “intensos” para presentar el texto final del nuevo decreto. Dos meses para escuchar las recomendaciones de más de 30 instituciones con mucho que aportar, incorporar cambios e intentar contentar a padres, centros y demás colectivos. Para Anxo Lorenzo, con esta “hoja de ruta”, han conseguido diseñar la normativa del equilibrio: “Es lo que la sociedad gallega demanda”.

PSOE y BNG dicen que el decreto del gallego dinamita el consenso

Ler en La voz de Galicia 15-03-2010

Los dos grupos de la oposición parlamentaria se pronunciaron ayer radicalmente en contra del anteproyecto del decreto que regulará el uso del gallego en las aulas, presentado el pasado sábado por el conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, y que consuma la decisión salomónica de impartir en castellano las asignaturas troncales de Matemáticas, Física y Química o Tecnología, tanto en primaria como en secundaria, mientras que el gallego quedaría reservado para Coñecemento do Medio, Historia y otras ciencias sociales. Tanto el PSOE como el BNG consideran que la norma supone una «ruptura» del consenso social en materia lingüística e insisten en pedir la retirada del documento.

CGENDL: 'O decreto afonda nos prexuízos cara o galego'

Ler en A nosa terra 15-03-2010

Neste sentido, critica que se estabelezan "máximos" na distribución horaria para o galego "cando non se cumpriron os mínimos marcados", á vez que, ao seu xuízo, "afonda nos prexuízos cara unha lingua que está en retroceso ao trasmitir que non é válida para todos os campos".

Ademais, a Cgendl recalca que "non vai garantir" o equilibrio entre as linguas oficiais en ningunha das etapas educativas, por iso critica que na ESO se impartan en castelán as materias de Matemáticas, Física e Química así como Tecnoloxía, “xa que ten máis presenza horaria” que o resto. Neste sentido, denuncia que se discrimine "entre materias importantes e de segunda", unha terminoloxía que definen como "allea" ao ensino obrigatorio.

O sector duro do PPdeG obrigou a darlles máis marxe de decisión ás familias

Ler en Vieiros 13-03-2010

O conselleiro de Educación, Xesús Vázquez, e o secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, presentaron este sábado as principais liñas do anteproxecto de decreto de linguas que o Consello da Xunta aprobará este mesmo mes. Mais o que non contaron foi o forte tira e afrouxa que houbo no Goberno até poucas horas antes da comparecencia diante dos medios.

Segundo puido saber Vieiros, nos últimos días os sectores do PPdeG máis próximos ás teses de Galicia Bilingüe, co visto e prace da dirección española do partido, presionaron a Feijoo para que a consulta aos pais fose vinculante e non meramente “orientativa” como xa se tiña decidido na consellaría dende finais de febreiro. Finalmente, Educación tivo que ceder e artellar un sistema de consultas cada catro anos que permiten cambiar os bloques lingüísticos fixados.

Centos de persoas concéntranse contra o 'decretazo'

Ler en Vieiros 13-03-2010

Centos de persoas concentráronse diante do complexo administrativo da Xunta de Galicia, en San Caetano, para manifestar a súa oposición ao decreto da lingua no ensino que prevé presentar este sábado o conselleiro de Educación.

Os participantes na convocatoria, encabezada por faixas da plataforma Queremos Galego, co lema "Paremos o decretazo contra o galego", deron voltas arredor do complexo en sinal de protesta pola retirada do anterior decreto.

Educación marca o idioma das troncais e os centros terán que decidir as restantes

Ler en Vieiros 13-03-2010

-Educación Infantil (3-5 anos):

O profesorado empregará como lingua vehicular a predominante entre o alumnado, “se ben procurará que os nenos e nenas adquiran o coñecemento da outra lingua oficial”. Como se determinará a lingua predominante? Cada centro fará unha consulta ao inicio desta etapa para coñecer cal é a lingua materna da maioría dos rapaces.

-Educación Primaria (6-11 anos):

A consellaría dá a seguinte pauta para as materias: Coñecemento do Medio deberá ser impartida en galego e Matemáticas en castelán.

Cada centro educativo decidirá en que idioma se dan o resto das materias, aínda que sempre mantendo o “equilibrio” entre os dous idiomas. Haberá unha consulta aos pais cada catro anos, se a metade máis un dos pais amosa unha opinión diferente respecto da proposta de repartición prevista no decreto, prevalecerá a opinión dos pais: é dicir, as familias de cada centro poderían obrigar a que Coñecemento do Medio se dea en castelán e Matemáticas en galego.

-Educación Secundaria Obrigatoria (12-16 anos):

En galego: Ciencias Sociais, Xeografía e Historia; Ciencias da Natureza; e Bioloxía e Xeoloxía.

En castelán: Matemáticas; Tecnoloxía; e Física e Química.

Ao igual que en Primaria, os centros distribuirán equilibradamente o resto das materias e os pais poderán cada catro anos intercambiar os bloques de materias obrigatorias nunha lingua.

Cercar en aquest blog

Arxiu del blog

Seguidors

Contador